NHÔNG – XÍCH CÔNG NGHIỆP

Đĩa xích kết nối truyền động giữa xích và bánh răng chuyển động với nhau thành 1 khối hoàn hảo.

Đĩa nhông xích bao gồm các loại sau:

– Loại có cùi ( Vai ) 1 bên.

– Loại có cùi ( Vai ) 2 bên.

– Loại không có cùi ( phẳng).

Vật liệu: Inox và thép C45